Grijanje


DSC gradnja brine se da instalacija grijanja kao transport proizvedene, odnosno kupljene toplinske energije, bude ekonomičan, projektirajući i ugrađujući korisniku što kvalitetnu instalaciju koristeći suvremenu opremu i materijale. Izvodimo instalacija grijanja koristeći poznate tehnologije proizvodnje toplinske energije uz naglasak uštede i obnovljivosti izvora energije. To Vam u konačnici uz pomoć našeg osoblja osigurava efikasnu, kvalitetnu i brzu uslugu dovođenja topline.