Sustavi video nadzora


Sustavi video nadzora koriste se za nadzorunutarnjih i vanjskih prostora, koriste se kao samostalni sustavi ili kao dio sustava osiguranja.

Primjenom suvremenih telekomunikacijskih i sigurnosnih tehnologija videonadzora definiranim potrebama i zahtjevima korisnika, projektiramo djelomična kao i cjelovita rješenja sustava videonadzora objekata, prostora i površina za građane i pravne osobe, zavisno o svrsi i ciljevima koji se namjeravaju postići:

  • nadzor prostora, objekata, prostora
  • registriranje i identifikaciju nazočnih osoba, njihovog kretanja i ponašanja
  • prepoznavanje i reagiranje na protupravna ponašanja/radnje i pravovremeno izvješćivanje zaštitarskih timova i/ili policije u slučajevima postojanja opasnosti od destruktivnih ponašanja
  • uporaba video-zapisa kao presumptivni dokaz u zakonskim postupcima