Vodovodne instalacije


DSC gradnja za potrebe dobave vode u objekte koristi opremu iz visoko kvalitetnih materijala. Izrađujemo projektnu i izvedbenu dokumentaciju, dobavu opreme i izvedbu kanalizacijskih infrastruktura, kao i kućnih razvoda.

Pitka voda

Cijevi su izrađene iz PP-R-a te prikladne za prijenos svih tvari koje nagrizaju materijal same cijevi. Jedan od razloga korištenja cijevi iz PP-R-a je visoki stupanj otpornosti na stvaranje taloga, postojanost na koroziju, minimalno istezanje po dužini, bez opasnosti od zapaljenja i produljeni vijek trajanja. Isto tako za povezivanje cijevi koristimo fitinge, koji se specijalnim alatima fiksiraju i predstavljaju trajno nepropusni spoj. Da bi osigurali krutost cijev je potrebno učvrstiti obujmicama, čija se veličina odabire prema vanjskoj dimenziji cijevi. Za svaki postojeći potrošač potrebno je ugraditi ventile kojima je moguće odvojiti dio u trenutku zamjene dotrajalih dijelova na samom potrošaču.

Topla voda

Prilikom montaže cjevovoda tople vode potrebno je znati da prilikom temperaturnih razlika dolazi do rastezanja cijevi. Iz tog razloga koriste se kompenzatori da bi kompenzirali moguća produljenja cijevi. Cijevi za dobavu tople vode potrebno je izolirati kako bi izbjegli gubitak topline, ali i moguće pojave koje se mogu pojaviti prilikom temperaturnih razlika okoline i vode unutar cijevi.

Odvodnja i kanalizacija

Odvodnju i kanalizaciju dimenzioniramo zavisno o dimenzijama, materijalima i načinimau montaže. Kanalizacijske sustave izvodimo uporabom PVC tvrdih i termoplastičnih PEmaterijala, s obzirom na otpornost prema koroziji, malu masu, dielektričnost, mali koeficijent toplinske vodljivosti, lakšu montaža, kao i mogućnost recikliranja materijala.

Unutarnja odvodnja

Moguća je montaža na žbuku i pod žbuku. Prilikom montaže unutarnje odvodnje jedan od mogućih problema je buka koju izaziva voda prolazeći kroz cijev. Iz tog razloga upotrebljavamo cijevi koje su izrađene iz punog polipropilena i osiguravaju optimalna termička i mehanička svojstva. Također i spojni lukovi kao i fitinzi specijalne su izvedbe (lukovi dugog radijusa) te smanjuju turbulencije, a samim tim i buku. Korištenjem čeličnih obujmica s gumenom brtvom za zvučnu izolaciju zaustavlja se prenošenje neugodnih zvukova prema podrumu zgrade ili kuće.Prilikom prolaza kroz stropove izvodimo zvučnu hidroizolaciju, postavljanjem revizionih otvora u slučaju začepljenja, pazeći pritomna jednostavnost pristupa reviziji.Odvode i sifone unutar kućanstva prilagođujemo ugrađenim uređajima (perilica suđa, perilica rublja, tuš kade, itd.).

Vanjska odvodnja

Kod montaže vanjske kanalizacije osim odabira tipa cijevi vodimo brigu i o kvaliteti podloge na koju se ona postavlja, prilagođavajući širinu rova ovisi o dimenziji cijevi koja se polaže.